OKRESNÍ/REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ

Okresní sdružení ČUS v Jeseníku
Dukelská 1047, 790 Ol Jeseník
tel./fax: 584 412 547
email : cstv.je@email.cz

Regionální sdružení ČUS se sídlem
v Olomouci
Legionářská 12, 772 00 Olomouc
tel.: 585 203 835
e-mail: cstvol@iol.cz

Okresní sdružení ČUS Prostějovska
Česká 15, 796 44 Prostějov
tel.: 727 961 065
e-mail: cuspv@cuspv.cz

Okresní sdružení ČUS v okrese Přerov
MUDr. Petřivalského č. l, 750 05 Přerov
tel.: 776 307 364
e-mail: cstvpr@volny.cz

Okresní sdružení ČUS v Šumperku
Tyršova úl. 12, 787 O1 Šumperk
tel.: 583 214 436
tajemník fax: 583 212 246
e-mail: simicek.oscus@rps.cz

KRAJSKÉ SPORTOVNÍ SVAZY

Krajské sportovní svazy s udělenou členskou licencí OLKO ČUS

01 KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUC
06 OLOMOUCKÝ SVAZ CYKLISTIKY
07 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
09 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ
14 KRAJSKÝ SVAZ JUDO OLOMOUCKÉHO KRAJE
19 SEVEROMORAVSKÝ OBLASTNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ
20 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE
21 KRAJSKÝ SVAZ LYŽAŘŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
26 KRAJSKÁ NOHEJBALOVÁ SPORTOVNÍ KOMISE
27 KRAJSKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
28 Krajský svaz ČSPS – Olomoucký kraj
33 GYMNASTICKÝ SVAZ KRAJE OLMOUC
34 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
35 ŠACHOVÝ SVAZ OLOMOUCKÉHO KRAJE
39 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ
68 OLOMOUCKÁ FLORBALOVÁ UNIE

Krajské sportovní svazy bez udělené členské licence OLKO ČUS, které vyvíjí činnost na území Olomouckého kraje

10 KRAJSKÉ HOROLEZECKÉ SRUŽENÍ OLOMOUC
12 KRAJSKÝ SVAZ JACHTINGU
15 KRAJSKÁ RADA ČESKÉHO SVAZU KANOISTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
40 KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
51 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ TRIATLONOVÝ SVAZ
61 KRAJSKÝ BILLIARDOVÝ SVAZ OLOMOUC


01 KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUC

RNDr. Drahoslav Dočkal - předseda svazu
Adresa : Tř. 17.listopadu 3, 772 00 OLOMOUC
E -mail : dockal@vea.cz

06 OLOMOUCKÝ SVAZ CYKLISTIKY

Petr Šrámek - předseda svazu
E-mail :p.sramek@seznam.cz

07 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ,
P.O.BOX 79,Na Střelnici 39
779 11 OLOMOUC


Mgr.Stanislav KALÁB - předseda svazu
E-mail : sk51@seznam.cz

Pavel Peřina - sekretář svazu
E-mail : ksfol@email.cz

09 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ

Adresa : Na střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00
E-mail : olksh@centrum.cz

Valdemar Macharáček – předseda svazu
E-mail: walda@mybox.cz

10 KRAJSKÉ HOROLEZECKÉ SRUŽENÍ OLOMOUC

Ing.Pavel MATOUŠEK-předseda
E mail :mtm@mtm1.cz

Karel MALÝ- hospodář
E mail :bubak@mybox.cz

12 KRAJSKÝ SVAZ JACHTINGU

Mgr. Stanislav ČERVENKA - předseda svazu
E-mail : cervenka.s@seznam.cz

Vlastimil KOHN - hospodář svazu
14 KRAJSKÝ SVAZ JUDO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ing.Jan Bartel – předseda svazu
E-mail : bartel.j@seznam.cz

Ing. Martin KOUBEK - hospodář
E-mail : m.koubek@atlas.cz

15 KRAJSKÁ RADA ČESKÉHO SVAZU KANOISTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Mgr. Robert Knebel – předseda rady
E-mail: rknebel@seznam.cz

Renata Švábová – členka rady
Zbyněk Netopil – člen rady

19 SEVEROMORAVSKÝ OBLASTNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Václav Vlček - předseda svazu
E-mail: vlcek.ol@volny.cz

20 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE

Český svaz ledního hokejetelefon : 725 574 938
krajské pracoviště - Olomouc
Na střelnici 1337/41e-mail : ks-olomoucky@cslh.cz
779 00 Olomouc WWW: olomoucky.ceskyhokej.cz
předseda KVV :sekretář :
Kamil PřecechtělPavel Sedlák
21 KRAJSKÝ SVAZ LYŽAŘŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ing.Otto KADĚRKA - předseda svazu
E-mail :kaderka@mbox.vol.cz

Ing.Petr POLÁCH - místopředseda
Fax : 583215977

26 KRAJSKÁ NOHEJBALOVÁ SPORTOVNÍ KOMISE se sídlem v OLOMOUCI

Jiří SPÁČIL - předseda a sekretář
E-mail : sokol-pv-benes@quick.cz

Ing. Richard BENEŠ-člen komise

27 KRAJSKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ing. Marek Otruba – předseda svazu
E-mail : otruba@gemo.cz

28 Krajský svaz ČSPS – Olomoucký kraj
www.kps-olk.cz

Dušan Viktorjeník - předseda svazu

Olomouc, 772 00

E-mail: Dusan.Viktorjenik@czechswimming.cz

Petr Adamec - servisní pracovník a STK

E-mail: Petr.Adamec@czechswimming.cz

33 GYMNASTICKÝ SVAZ KRAJE OLMOUC

Miloslav MUSIL-předseda svazu
E-mail : MusilMiloslav@seznam.cz

Jiří NAVRKAL-místopředseda
E-mail : navrkalj@iv-zs-sumperk.cz

34 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

Ing. Jiří Juřena – Předseda svazu
E-mail: j.jurena@kr-olomoucky.cz

Vojtěch Plachý – sekretář svazu
E-mail : vojtech.plachy@seznam.cz

35 ŠACHOVÝ SVAZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vítězslav Musil-předseda svazu
vitold-m@seznam.cz

Ing.Tomáš GORBA-hospodář
E-mail : tom.gorba@seznam.cz

39 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ

Ing. Jiří Slepička - předseda svazu
E-mail : slepicak.j@email.cz
Ing. René Vondrák - místopředseda svazu

40 KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

Kontaktní adresa:
U Sportovní haly 2
772 00 OLOMOUC

Jan Zatloukal - předseda svazu
E-mail : zatloukal@volejbal.cz

Jan Drešl-sekretář
E -mail : sk.komarov@centrum.cz

51 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ TRIATLONOVÝ SVAZ

Karel Pikal - předseda
E mail : olomouckytriatlon@seznam.cz

61 KRAJSKÝ BILLIARDOVÝ SVAZ OLOMOUC

Ivo Coufalík-předseda svazu 68 OLOMOUCKÁ FLORBALOVÁ UNIE

Hejtman Olomoucké florbalové unie - Zdeněk Cholek
E-mail : z.cholek@seznam.cz

Sekretář Olomoucké florbalové unie - Robert Segeťa
E-mail : segeta@cfbu.cz