Nejbližší jednání Krajské rady OLKO ČUS se uskuteční 8.listopadu 2022. Na pořadu jednání bude mj. hospodaření OLKO za období leden - říjen 2022, informace revizní komise a kontrolách uskutečněných za I.pololetí 2022, stav čerpání interního grantu OLKO ČUS atd.

Předseda ČUS vydal pokyny související s důležitým sběrem statistických dat za rok 2022,
- šetření o stavu členské základny ČUS ZDE
- aktualizace údajů pasportu TVZ ZDE
- zpracování finančních výkazů ZDE

Informace z jednání VV ČUS ZDE

K dotazům, jak postupovat při ukončení činnosti spolku (SK/TJ), naleznete odpověď ZDE

ČUS připravuje projekt "Tipsport - Sportuj s námi" i pro rok 2023! Vstupní informace najdete ZDE