Nejbližší jednání Krajské rady OLKO ČUS se uskuteční v pondělí 19.září 2022, na programu bude mj. projednání stavu hospodaření OLKO ČUS za leden - srpen 2022, informace o stavu čerpání finančních prostředků pro talentovanou mládež, projednání nových žádostí interního grantu pro krajské svazy a informace o výsledcích a podílu OLKO ČUS na 10.Letní olympiádě dětí a mládeže, která se konala v Olomouckém kraji.

Česká unie sportu upozorňuje na novou povinnost při předkládání žádostí na dotace od Národní sportovní agentury. Podrobně ZDE. V této souvislosti zpracoval Legislativně-právní úsek ČUS VZOR pověření k podpisu. POZOR - nejedná se o plnou moc!

Národní sportovní agentura uveřejnila na svých webových stránkách "Dodatek č.1" ke 2. kolu výzvy programu "Můj klub 2022". Více ZDE

Národní sportovní agentura vyhlásila druhé kolo programu  "Můj klub 2022" - podrobnosti a pokyny ZDE

NSA vypsala nový program na podporu sportu - "Provoz a údržba sportovních zařízení" - podávání žádostí je od 1.8. 2022 od 12.00 hod. do 31.8.2022 do 12.00 hodin. Podrobnosti a podmínky ZDE