Servisní centrum sportu

Olomoucká krajská organizace ČUS

Servisní centrum sportu Olomouckého kraje

Servisní centrum sportu je součástí činnosti krajské organizace ČUS a tvoří jej smluvní zaměstnanci OLKO ČUS. Zabezpečuje např.podmínky pro činnost a jednání orgánů OLKO ČUS, v součinnosti se členy krajské rady ČUS připravuje podkladové materiály pro jednání valných hromad a krajské rady, v rozsahu uzavřených smluv poskytuje servis pro krajské sportovní svazy, vede a spolupracuje s SCS v jednotlivých okresech atd.

Umíme poradit jak pracovat s rejstříkem sportu Národní sportovní agentury (NSA), poradíme při zpracování žádosti do programu NSA "Můj klub", našim členským krajským sportovním svazům poskytujeme prostory pro práci a jednání atd.


Ivo Kuba
referent SCS: Ivo Kuba
tel.: 606 724 907
e-mail: olks@cuscz.cz